Adresa: Trg S. Radića 56, 43272 Nova Rača
Tel: (043) 886 036, (043) 886 101
Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača
Aktualno

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Nova Rača


Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Nova Rača
 
 

Popis donacija i sponzorstva 1.10.-31.12.2013.


Popis donacija i sponzorstva 1.10.-31.12.2013.
 
 

Obavijest


Sukladno Akcijskom planu uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine, predviđena je mjera "Stvaranje preuvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama" (mjera br. 69), Općina Nova Rača objavljuje podatke kako slijedi: Tablica za sklopljene ugovore
 
 

Zahtjev za sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću


Zahtjev za sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću
 
 

Akti sa 3. sjednice Općinskog vijeća


Dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Nova Rača u skupštinu Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o kupnji službenog automobila ONR
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o sufinanciranju dječjih vrtića

Odluka o uređenju prostora za sajmove
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna do 30.6.2013.
Popis donacija i sponzorstva 1.1.-30.9.2013.
Poslovnik Općine Nova Rača 2013
Statut ONR-PROČIŠĆENI TEKST 2013.
Zaključak o prihvaćanju ulaganja u pp
 
 

Akti sa 2. sjednice Općinskog vijećaOdluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju d.o.o.-NOVA
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći načelnika
Odluka o odabiru-održavanje javne rasvjete
Odluka o osnivanju radnih tijela
Odluka o povećanju temeljnog kapitala d.o.o.-NOVA
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju d.o.o.
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Kom.poduzeća
Odluka o ustrojavanju zajedničkog komunalnog redarstva
Rješenje o Komisiji za statut i poslovnik
Rješenje o Odboru socijalnu skrb
Rješenje o Odboru za društvene djelatnosti
Rješenje o Odboru za financ, prorač. i financ
Rješenje o Odboru za obrazov. i sport
Rješenje o Odboru za polj.i gospodar.
Rješenje o Odboru za predstavke i pritužbe
Rješenje o Odboru za prost.plan i zašt.okoliša
Zaključak o usvajanju Izvješća načelnika

 
 

Stranica 25 od 32

Trenutno se nalazite:  Početna Aktualno