Adresa: Trg S. Radića 56, 43272 Nova Rača
Tel: (043) 886 036, (043) 886 101
Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača
Aktualno

Obavijest o izradi IV. izmjene i dopune prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije


Obavijest o izradi IV. izmjene i dopune prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 

Potpisivanje ugovora za zakup poljoprivrednog zemljišta


Dana 14. veljače 2012. godine načelnik Općine Nova Rača potpisao je ugovore za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Rača s 19 izabranih zakupnika. Ugovori su sklopljeni na 20 godina, a ukupna površina zakupljenog poljoprivrednog zemljišta je 145 ha u 8 katastarskih općina. Fotogalerija
 
 

Novi akti Općine Nova Rača

 
 

Prethodna rasprava


Prethodna rasprava o radnim materijalima I izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Rača održat će se 24. studenog 2011. godine (četvrtak) u 1100 sati u zgradi Općine Nova Rača u Novoj Rači, Trg Stjepana Radića 56 (vijećnica).

 
 

Oglašavanje o provedbi izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina


Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina na izbore za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 
 

Obavijest


Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da načelnik Općine Nova Rača ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Nova Rača kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

Više...

 
 

Stranica 29 od 32

Trenutno se nalazite:  Početna Aktualno