Općina Nova Rača, Nova Rača
Trg Stjepana Radića 56, 43270 Veliki Grđavac
Tel: (043) 886 036, Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

U planu


Prema Programu gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2011. planiraju se sljedeći projekti:

- Modernizacija cesta na području Općine Nova Rača 200.000,00 kn
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava N. Rača - prva faza 3.850.000,00 kn
- Modernizacija javne rasvjete 200.000,00 kn
- Izgradnja parkirališta Nova Rača 250.000,00 kn
- Priprema i uređenje poslovne zone Nova Rača – Drljanovac 100.000,00 kn
- Uređenje smetlišta Kozarevac Račanski 180.000,00 kn
- Uređenje divljih odlagališta otpada 10.000,00 kn
- Uređenje Trga S. Radića s nogostupom od ulaza u Novu Raču i kanalizacijom 200.000,00 kn
- Izgradnja mrtvačnice Nevinac 112.500,00 kn
- Izgradnja kanalizacije 300.000,00 kn

UKUPNO: 5.402.500,00 kn
Trenutno se nalazite:  Početna Gospodarstvo Projekti U planu