Adresa: Trg S. Radića 56, 43272 Nova Rača
Tel: (043) 886 036, (043) 886 101
Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača
Odluke i programi

181 Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
182 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Bulincu
183 Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Rača na području k.o. Orlovac
184 Odluka o raspodjeli rezultata
185 Odluka o raspodjeli rezultata
186 Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka
187 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u ONR u 2016. godini
188 ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVA RAČA
189 Odluka o socijalnoj skrbi 1.
190 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju d.o.o.
191 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Kom.poduzeća
192 Odluka o sufinanciranju dječjih vrtića
193 Odluka o sufinanciranju prijevoza ONR
194 Odluka o sufinanciranju prijevoza ONR
195 Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u nerazvrstanu cestu Nevinac - Stara Rača
196 Odluka o upotrebi obrazaca ONR
197 Odluka o upravljanju grobljima
198 Odluka o upravljanju grobljima 2013.
199 Odluka o uređenju prostora za sajmove
200 Odluka o uspostavljanju međunarodne suradnje s općinom Kethely
Stranica 10 od 19
Trenutno se nalazite:  Početna Korisne informacije Odluke i programi