Općina Nova Rača

Općina Nova Rača se prostire na površini od 92,73 km2, a u trinaest naselja živi 3.434 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Općina je smještena u nizini između ceste Bjelovar-Daruvar i rijeke Česme. Udaljena je od Bjelovara 18 km. Općina Nova Rača obuhvaća područje naselja: Bedenik, Bulinac, Dautan, Drljanovac, Kozarevac Račanski, Međurača, Nevinac, Nova Rača, Orlovac, Sasovac, Slovinska Kovačica, Stara Rača i Tociljevac. Dan Općine Nova Rača obilježava se 20. travnja.

Nova Rača je od davnine bila sjedište župe i krajiške kapetanije, a potom općine, koju je sačinjavalo 12 okolnih sela. Poznata je po velikim proštenjima na Veliku i Malu Gospu kojom prilikom su, osim hodočašćenja u crkvu Blažene Djevice Marije, održavani na daleko poznati stočni sajmovi, koji su mnoštvom stoke i raznovrsnošću predmeta izloženih na prodaju davali sliku srednjovjekovnih sajmova.
Nova Rača je danas sjedište istoimene Općine koja je nositelj brojnih društvenih događanja, od samog Dana Općine do susreta folklora, likovnih kolonija, moto utrka za prvenstvo Hrvatske itd.
Općina Nova Rača se prostire na površini od 92,73 km2, a u trinaest naselja živi 3.434 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Općina je smještena u nizini između ceste Bjelovar-Daruvar i rijeke Česme. Udaljena je od Bjelovara 18 km. Općina Nova Rača obuhvaća područje naselja: Bedenik, Bulinac, Dautan, Drljanovac, Kozarevac Račanski, Međurača, Nevinac, Nova Rača, Orlovac, Sasovac, Slovinska Kovačica, Stara Rača i Tociljevac. Dan Općine Nova Rača obilježava se 20. travnja.

Nova Rača je od davnine bila sjedište župe i krajiške kapetanije, a potom općine, koju je sačinjavalo 12 okolnih sela. Poznata je po velikim proštenjima na Veliku i Malu Gospu kojom prilikom su, osim hodočašćenja u crkvu Blažene Djevice Marije, održavani na daleko poznati stočni sajmovi, koji su mnoštvom stoke i raznovrsnošću predmeta izloženih na prodaju davali sliku srednjovjekovnih sajmova.
Nova Rača je danas sjedište istoimene Općine koja je nositelj brojnih društvenih događanja, od samog Dana Općine do susreta folklora, likovnih kolonija, moto utrka za prvenstvo Hrvatske itd.

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 OPĆINA NOVA RAČA - Sva prava pridržana.
facebook-square