KUU Ivan Trnski

Godine 1885. u Novoj Rači osnovana je Narodna čitaonica. Osnivači čitaonice bili su tadašnji činovnici, obrtnici, trgovci i napredni poljoprivrednici. Članovi čitaonice bili su mještani Nove Rače i susjednih sela. Tridesetih godina prošlog stoljeća čitaonica je imala oko 5000 knjiga u to vrijeme osnovana je i Tamburaška sekcija s oko 20 tamburaša i JAZZ sastav s 5 članova.
Budući da tada nije bilo društvenih prostorija, čitaonica je bila smještena u prostorijama gostionice „Hoffman“ u Novoj Rači. Drugi svjetski rat uzrokovao je potpuni prekid rada čitaonice. U vrtlogu rata nestalo je dosta imovine čitaonice – knjiga i muzičkih instrumenata. Dio imovine ipak je sačuvan kod pojedinaca te je tako ostala neka materijalna osnova za nastavak rada poslije rata.
U novonastalim uvjetima od 1945. godine pod utjecajem tadašnjih društveno-političkih organizacija, a uz pomoć prosvjetnih radnika Osnovne škole u Novoj Rači, osniva se kulturno-prosvjetno društvo „Mladost“ u okviru kojeg se pokreće rad nekoliko sekcija. Nabavljena je kino-aparatura, a kasnije i televizor.
U drugoj polovici prošlog stoljeća osnovane su folklorna i dramska sekcija pri organizaciji aktiva žena te je osnovan i tamburaški sastav od čijih članova dvojica sviraju i danas, a to su Josip Debač, rođen 1922. i Ivo Žunac, rođen 1926. godine pa su danas počasni članovi KUU Ivan vitez Trnski. Tijekom godina voditelji sekcija bili su: Marija Rački, Ivkica Kresoja, Mirko Zlatić, Brankica Stanić (folklorna), Slavica Pajtak (dramska) i Franjo Husar (tamburaška).

Nastankom i razvojem tvornice opruga „Fenor“ u Novoj Rači nastaje novo razdoblje kulturno-umjetničkog rada. Od 1981. godine sve sekcije rade kao sekcije KUD-a „Fenor“ Nova Rača. KUD „Fenor“ nabavlja kompletne nošnje za djecu i odrasle te dva kompleta tambura koje su i danas u upotrebi u Osnovnoj školi u Novoj Rači. Vođenje društva preuzimaju gospođa Branka Novković i gospodin Vladimir Giacometti.
Od 1982. godine KUD „Fenor“ organizira Susrete folklora koji se održavaju krajem mjeseca svibnja svake godine.
Rad KUD-a „Fenor podržava Tvornica opruga „Fenor“ – Nova Rača, Mjesna zajednica Nova Rača i SIZ kulture iz Bjelvoara, a dolaskom demokratskih promjena rad Udruge nesebično podržava i pomaže Općina Nova Rača Bjelovarsko-bilogorska županija te mnogobrojni sponzori.
Godine 1982. i 1986. KUD „Fenor“ bio je domaćin folklornog ansambla iz Clevelanda iz SAD-a čiji je predsjednik Marko Šarić, rođen u Drljanovcu, selu u Općini Nova Rača. Iste te godine bili smo domaćini ansamblu naših iseljenika uz USA – „St. George“.
Dolaskom demokratskih promjena Društvo mijenja ime u kulturno-umjetnička udruga „Ivan vitez Trnski“.

Tijekom Domovinskog rata Udruga je 1992. izvela program prilikom polaganja prisege postrojbe 105. brigade HV iz Bjelovara u Komletincima i Strizivojni. Udruga je također nastupala u Zagrebu 12.8.1992. godine na Trgu sv. Marka prilikom prisege prvog predsjednika RH dr. Franje Tuđmana, a također je sudjelovala u programu 2005. godine prigodom posjeta predsjednika Republike Hrvatske – Stjepana Mesića Novoj Rači.
Udruga je učlanjena u Zajednicu KUU Bjelovarsko-bilogorske županije od 1998. godine, kada je ujedno bila i domaćin Prvoj županijskoj smotri izvornog folklora Bjelovarsko-bilogorske županije, 2006. godine Devetoj, a 2007. Prvoj smotri malih vokalnih sastava.
Udruga je 2000. godine sudjelovala u programu TV-emisije „LIJEPOM NAŠOM“ iz Bjelovara, zatim 2006. nastupa u TV-emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“, Snimila je 14 emisija u seriji „Iz hrvatske narodne baštine“ za Hrvatski radio Zagreb – I program, a imala je i niz emisiji na lokalnoj radio-postaji BBR.
Udruga je sudjelovala na svim Županijskim smotrama izvornog folklora, na svim Smotrama dječjeg folklora i na Prvoj smotri malih vokalnih sastava BBŽ. Udruga je nastupala na Međužupanijskoj smotri folklora u Novoj Gradiški 1998., u Mariji Bistrici 1999. te u Republici Mađarskoj 2005. godine povodom pristupanja Republike Mađarske Europskoj uniji. Udruga je 2001. i 2005. godine nastupala u programu Ivanjski krjesovi u Đakovu, a 2007. na 42. Vinkovačkim jesenima te na četvrtim susretima malih vokalnih sastava u Mariji Bistrici kao i na mnogim manifestacijama širom Republike Hrvatske.
Od međunarodne suradnje važno je istaknuti suradnju s dva KUD-a iz SAD-a: - „Cleveland junior tamburitzans“ i „St.George“, te dva KUD-a iz Republike Mađarske: „Balatonszentgyőrgy“ i „Kaposfő“. Udruga surađuje s 27 Udruga izvan Bjelovarsko-bilogorske županije i sa svim Udrugama naše županije te s dva Češka društva.

Udruga 2009. godine od 1-3 svibnja sudjeluje na Međunarodnom festivalu amaterskih KUD-ova u Sofiji.
Danas udruga ima 5 sekcija i to: dvije folklorne, dvije tamburaške i pjevačku skupinu poznatu pod imenom „Treća dob“. U udruzi aktivno radi 70 članova iz Nove Rače i okolnih sela. Udruga ima kompletne narodne nošnje za sve članove i muzičke instrumente za sve tamburaše. Osim tambura udruga ima i tradicijska glazbala: dude, samicu i dvojnice. Udruga njeguje izvorni folklor Bilogore i Moslavine kao i običaje svoga kraja. Svake godine održava čijanu perja i fašenjak (maskenbal), a prigodan program upriličuje za Đurđevo, Ivanje, Martinje (krštenje mošta) i Božić. Osobitu pažnju udruga posvećuje edukaciji mladih članova za voditelje folklornih i tamburaških sekcija te za sviranje na tradicijskim glazbalima.

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 OPĆINA NOVA RAČA - Sva prava pridržana.
facebook-square