Lokalna samouprava

Lokalna samouprava temeljem svog djelokruga obavlja poslove koji se odnose na:

  • donošenje prostornih planova (prostorni plan uređenja, detaljni plan i sl.)
  • organiziranje opskrbe pitkom vodom, skupljanje i odlaganje komunalnog otpada, javni prijevoz, održavanje groblja, dimnjačarske usluge, javne rasvjete i druge komunalne djelatnosti
  • sufinanciranje rada predškolskih ustanova i dječjih vrtića, kulturnih i sportskih udruga
  • osnivanje vatrogasnih ustanova na svom području, te civilnu zaštitu
  • raspolaganje zemljištem u vlasništvu RH

Tijela lokalne uprave (općine Nova Rača) dijele se na:

  • PREDSTAVNIČKO TIJELO - općinsko vijeće Općine Nova Rača
  • IZVRŠNA TIJELA - općinski načelnik

Mandat svih tijela traje 4 godine.

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 OPĆINA NOVA RAČA - Sva prava pridržana.
facebook-square