Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja volonterski.
Načelnik obavlja slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Općine:

  • ima pravo obustaviti od primjene opći akt općine ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke,
  • vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom,
  • obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Općine i daje im upute za rad.
Načelnik Općine Nova Rača je Darko Knežić (HSS).
Rođen je 21. ožujka 1964. godine u Slovinskoj Kovačici. Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu i u Novoj Rači, a srednju poljoprivrednu školu – smjer ratar, IV. supanj, završio je u Križevcima. Poklonik je lova i brige o divljači, član je LD „Srna“ Nova Rača, predsjednik je općinske organizacije HSS-a Nova Rača te aktivni član Udruge Baby beef. Oženjen je, otac dviju odraslih kćeri te djed dvoje unučadi. Na izborima 2013. godine izabran je za općinskog načelnika i tu dužnost obavlja profesionalno od 7. lipnja 2013. godine.

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 nova-raca.hr - Sva prava pridržana.
facebook-square