Odgoj i obrazovanje

Osnovna škola Nova Rača

Povijest školstva vrlo je bogata jer se u Novoj Rači vrlo rano pojavljuje osnovno školstvo. U Novoj Rači su od 1798. radile njemačka trivijalna škola do 1868. i općinska narodna škola. I u drugim se naseljima su se otvarale pučke škole: U Orlovcu 1830., u Nevincu 1830., u Međurači 1899., u Sasovcu 1931., u Slovinskoj Kovačici 1934. Škola u Novoj Rači imala je i pouku iz ratarstva i vrtlarstva. Godine 1882. uvodi se tjelovježba. Od 1. rujna 1954. škola postaje narodna osmogodišnja škola. Od 1973. do 1978. gradi se nova škola, koja se otvara 30. rujna 1978. Osnovna škola Nova Rača, danas ima područne škole u selima: Slovinska Kovačica, Sasovac, Međurača i Bulinac.
2015. godine učenik Arijan Maričić dobio je zahvalnicu za naročite uspjehe na području obrazovanja od značaja za Općinu Nova Rača. Izniman doprinos društvenom životu ruralne sredine daje i Područna knjižnica u sastavu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar u kojoj se održava igraonica za djecu predškolskog uzrasta.

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 nova-raca.hr - Sva prava pridržana.
facebook-square