Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te druga pitanja pristupa informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Općine Nova Rača. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu, ali Općina Nova Rača ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija , donesenim 24. siječnja 2014. godine od strane Povjerenice za informiranje, na temelju članka 19.- stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.

Općina Nova Rača nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Katalog informacija

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kontakt podaci službenika za informiranje 
Blaženka Bulić, Trg Stjepana Radića 56, Nova Rača, 43272 Nova Rača, e-mail: financije@nova-raca.hr, tel. 043/886-101)

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“ broj 67/17) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu koja omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacija.

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 nova-raca.hr - Sva prava pridržana.
facebook-square