Mjesni odbori

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog utjecaja na život i rad građana.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik koje može raspustiti vijeće MO ako ono učestalo krši Statut, Pravila MO ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Vijeće mjesnog odbora:

 1.  razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana svog područja, te potiče i predlaže mjere odgovarajućim ustanovama, poduzećima i općinskom vijeću, općinskom načelniku i upravnom tijelu Općine,
 2. prati uređivanje prostora na svom području, nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje određenih pitanja ili samo poduzima aktivnosti za uređenje površina,
 3. prati rad službe u komunalnim djelatnostima i potiče poduzimanje mjera za njihov razvoj i unapređenje njihovog rada,
 4. prati rad službi i razmatra pitanje brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, športa, na svom području, te pokreće aktivnosti za njihov rješavanje,
 5. upravlja imovinom koja mu je dana na raspolaganje aktom općinskog vijeća ili općinskog načelnika,
 6. obavlja i druge poslove povjerene na osnovu zakona, Statutom ili odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članovi Vijeća mjesnih odbora prema naseljima Općine Nova Rača:

MJESNI ODBOR NOVA RAČA:

 • Jakšeković Zdravko, predsjednik
 • Pavlović Ivo
 • Pocrnić Romeo
 • Tošić Ljubinko

MJESNI ODBOR MEĐURAČA

 • Nakić Petar, predsjednik
 • Begović Dragan
 • Valentić Željko
 • Jukić Matej
 • Šiprak Mato

MJESNI ODBOR DAUTAN

 • Cindrić Željko, predsjednik
 • Grbaš Dalibor
 • Vinković Antun
 • Bjelovarac Zdravko
 • Lončar Zdravko

MJESNI ODBOR NEVINAC

 • Jukić Draga, predsjednica
 • Hanževački Darko
 • Štefanac Nikola
 • Štefanac Josip
 • Tulić Nikola

MJESNI ODBOR STARA RAČA

 • Vinković Mario, predsjednik
 • Miličević Danijel
 • Dokladal Ivan
 • Gubić Petar
 • Mikšec Darko

MJESNI ODBOR TOCILJEVAC

 • Vojković Željko, predsjednik
 • Mlinar Juraj
 • Vlahović Stevo
 • Špoljaric Ivica
 • Vlahović Danijel

MJESNI ODBOR SASOVAC

 • Starčević Marko, predsjednik
 • Pečar Ivan
 • Plantek Antun
 • Marku Adrijan
 • Žabjačan Mirko

MJESNI ODBOR ORLOVAC

 • Žabjačan Ivan, predsjednik
 • Kraljić Josip
 • Pravica Stevo
 • Franjčić Josip
 • Pavliš Đuro

MJESNI ODBOR SLOVINSKA KOVAČICA

 • Vinceković Mato, predsjednik
 • Matković Danijel
 • Gulin Ante
 • Bišćan Željko
 • Bišćan Ivica

MJESNI ODBOR KOZAREVAC RAČANSKI

 • Grdinić Miroslav, predsjednik
 • Grdinić Mišo Mladen
 • Grdinić Đurđa
 • Vargić Stevo
 • Pavlović Antun

MJESNI ODBOR BULINAC

 • Žager Adolf, predsjednik
 • Pal Franjo
 • Splivalo Milan
 • Ivančić Ivan
 • Kolarić Dario

MJESNI ODBOR BEDENIK

 • Žeđa Alen, predsjednik
 • Hencz Rudolf
 • Majdandžić Milenko
 • Henc Stjepan
 • Jukić Ivan

MJESNI ODBOR DRLJANOVAC

 • Borovac Darijo, predsjednik
 • Grđijan Dražen
 • Kunštek Robert
 • Salopek Dejan
 • Hanževački Josip
VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

Izabrani članovi Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Nova Rača:

 1. Stjepan Katona, predsjednik
 2. Brigita Bedi, zamjenica predsjednika
 3. Damir Herčeki
 4. Josip Katona
 5. Josip Toth
 6. Stjepan Bedi

Kontakti

Matični broj: 02554631
OIB: 63151588084
IBAN: HR4323400091828700006

Prognoza

Copyright © 2020 nova-raca.hr - Sva prava pridržana.
facebook-square